Στάθης Βεληβασάκης

Στάθης Βεληβασάκης

Country IT Director, Affidea

Ο Στάθης Βεληβασάκης είναι Διευθυντής Πληροφορικής στον όμιλο Affidea Ελλάδος. Εντάχθηκε στην κεντρική διοίκηση του ομίλου το 2007 ως υπεύθυνος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και από τον Ιανουάριο του 2013 είναι Διευθυντής Πληροφορικής. Έχει εξειδικευτεί στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής και της “Λιτής Διαχείρισης” (Lean Management). Συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ομάδα Πληροφορικής του ομίλου και είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση, εφαρμογή και ομοιογένεια του λειτουργικού περιβάλλοντος πληροφορικής, καθώς και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, ακολουθώντας τη στρατηγική Πληροφορικής του Ομίλου.

Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ως επιστημονικός ερευνητής σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο έργων Κοινοπραξίας, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας.

Συνολικά μετρά 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Πληροφορικής και έχει εργαστεί στο παρελθόν για το Ιατρικό Κρήτης στη θέση του υπεύθυνου Πληροφορικής και αντίστοιχες θέσεις σε άλλες εταιρείες. Είναι κάτοχος BSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών και έχει μεταπτυχιακό στη MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.