Στάθης Βεληβασάκης

Στάθης Βεληβασάκης

Διευθυντής Πληροφορικής, Affidea Ελλάδος

Ο Στάθης Βεληβασάκης είναι Διευθυντής Πληροφορικής στην Affidea Ελλάδος, μέλος του μεγαλύτερου φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Εντάχθηκε στην κεντρική διοίκηση του ομίλου το 2007 ως υπεύθυνος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και από τον Ιανουάριο του 2013 είναι Διευθυντής Πληροφορικής.

Έχει εξειδικευτεί στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής και στη “Λιτή Διαχείριση” (Lean Management). Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή ομάδα πληροφορικής του ομίλου Affidea και είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση, εφαρμογή και ομοιογένεια του λειτουργικού περιβάλλοντος πληροφορικής, καθώς επίσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, ακολουθώντας την στρατηγική πληροφορικής του Ομίλου. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ως επιστημονικός ερευνητής σε συνεργασία με το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο έργων Κοινοπραξίας, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας.

Συνολικά μετρά 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής και έχει εργαστεί στο παρελθόν για το Ιατρικό Κρήτης στη θέση του υπεύθυνου πληροφορικής και αντίστοιχες θέσεις ευθύνης σε άλλες εταιρείες. Είναι κάτοχος BSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών και έχει μεταπτυχιακό MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και στην Βιοπληροφορική - Νευροπληροφορική.