Καθ. Παναγιώτης Κετικίδης

Καθ. Παναγιώτης Κετικίδης

Vice President of Research and Innovation, CITY College, University of York Europe Campus & President of the Board, Alexander Innovation Zone (AZK)

O Δρ. Κετικίδης X. Παναγιώτης είναι μέλος του ΔΣ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (European Business Angels Network - EBAN), Συν-ιδρυτης του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN) και Πρόεδρος του Τριπλού Έλικα (παράρτημα Ελλάδος). Επίσης είναι επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και Μέλος της επιτροπής Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

O Δρ. Κετικίδης Παναγιώτης εργάζεται στο University of York, Europe Campus, CITY College, ως Αντιπρόεδρος (Vice President) του κολεγίου, υπεύθυνος για την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης είναι ο Πρόεδρος του Ερευνητικού κέντρου Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEERC - www.seerc.org). Στο παρελθόν έχει θητεύσει σε πολύ σημαντικές διοικητικές και ερευνητικές θέσεις στις ΗΠΑ.