Μιχάλης Σπανός

Μιχάλης Σπανός

Group CIO, FlexCar

Ο Μιχάλης Σπανός έχει σήμερα την θέση του Group Chief Information Officer στην εταιρεία Flexcar η οποία έχει παρουσία σε 5 χώρες.

Έχει διατελέσει CIO στην Όμιλο Euromedica καθώς και στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών ως Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Καινοτομίας. Έχει διαχειριστεί πλήθος έργων υπό το πρίσμα του Digital Transformation & Innovation Officer σε διάφορους τομείς όπως εξυπηρέτησης πελάτη , οικονομικής διαχείρισης και γενικότερα εσωτερικής αναδιοργάνωσης μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κατέχει πτυχίο Μηχανικού πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών , MSc πληροφορικής από το Cranfield University καθώς και ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών .