Μαρία Φιλιππή

Μαρία Φιλιππή

Υπεύθυνη Πληροφορικής & Ψηφιακής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Η Μαρία Φιλιππή, Υπεύθυνη Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και ολοκληρωμένη γνώση στους τομείς καινοτομίας και επιχερηματικότητας, όπως και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με νέα μέσα. Με βαθιά κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παιγνιώδους μάθησης υλοποιεί προγράμματα καινοτομίας για ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα με μικτή και επαυξημένη πραγματικότητα.

Διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες στο σχεδιασμό ψηφιακών λύσεων για την εκπαίδευση με τη χρήση καινοτόμων νέων μέσων σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους και τη φύση που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.