Γιάννης Μπαρούς

Γιάννης Μπαρούς

Project & Service Delivery Manager, Barphone

Ο Γιάννης Μπαρούς είναι ένας έμπειρος Project Manager με αποδεδειγμένη εργασιακή πορεία άνω των 20 ετών στον Τραπεζικό Τομέα. Ειδικευμένος και πιστοποιημένος σε πλαίσια και μεθοδολογίες διαχείρισης έργων (PRINCE 2, PSM ISFC), Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Google AACIFF), Διαχείριση Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής με MSc. στα Συστήματα Επικοινωνίας Δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Brunel.

Μέσω του ρόλου του στη Barphone, συνεργάζεται στενά με σημαντικούς πελάτες, διαχειρίζεται αποτελεσματικά έργα, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιτυχή ολοκλήρωση εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου και σκοπού.