Γιώργος Μαρίνος

Γιώργος Μαρίνος

Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εθνική Τράπεζα

Ο Γιώργος Μαρίνος εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1999 και από το 2017 ηγείται των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας.

Ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων τα τελευταία 30 χρόνια, κυρίως στον τραπεζικό τομέα.