Ευάγγελος Βάγιας

Ευάγγελος Βάγιας

Technology & Digital Transformation Director, DEMO ABEE

O κος Ευάγγελος Βάγιας είναι Technology & Digital Transformation Director στη φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE, υπεύθυνος για το ΙΤ και τον Τεχνολογικό & Ψηφιακό Μετασχηματισμό της εταιρείας. Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία στους τομείς ΙΤ, Τηλεπικοινωνιών, Digital Transformation & Change Management. Έχει απασχοληθεί σε Διευθυντικούς ρόλους σε μεγάλους οργανισμούς στον Τραπεζικό κλάδο και στις Τηλεπικοινωνίες (Eurobank, Όμιλος ΟΤΕ, Intracom) όπου ανέπτυξε και υλοποίησε επιτυχώς σύνθετα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνος για μεγάλης κλίμακας οργανωτικές δομές τεχνολογίας.

Είναι Διδάκτωρ της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης στη Διαχείριση Αλλαγών & Μετασχηματισμού από το Henley Business School.