Απόστολος Ρήγας

Απόστολος Ρήγας

IT Director-CISO, Agris SA

Στον τρέχοντα ρόλο του ως Διευθυντής Πληροφορικής και CISO, ο Απόστολος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη όλων των πτυχών της Πληροφορικής και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για έναν μεγάλο οργανισμό. Έχει εφαρμόσει με επιτυχία πρωτόκολλα ασφαλείας για να μειώσει τον αριθμό των παραβιάσεων ασφαλείας και να αυξήσει τη συνολική θέση ασφαλείας του οργανισμού κι έχει διαχειριστεί μεγάλες ομάδες και πολύπλοκα έργα.