Αντώνης Τσακνάκης

Αντώνης Τσακνάκης

Digital Business & Digital Transformation Director, ERGO Ασφαλιστική

Ο Αντώνης είναι επικεφαλής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην ERGO από τον Ιανουάριο του 2019. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και κάτοχος μεταπτυχιακού από το Lancaster University.

Έχει εμπειρία στον Ασφαλιστικό κλάδο καθώς έχει συμμετάσχει σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορούν στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για πελάτες και συνεργάτες, στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, σε έργα τηλεματικής, σε ενέργειες επικοινωνίας μέσω ψηφιακών καναλιών καθώς και αυτοματοποιήσεις διαδικασιών με τη χρήση ρομποτικής και άλλες πρωτοβουλίες γύρω από το Digital και την καινοτομία.