Ανδρομάχη Λεζέ

Ανδρομάχη Λεζέ

Διευθύντρια Πληροφορικής, ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Ανδρομάχη Λεζέ είναι Διευθύντρια Πληροφορικής της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από το 2020. Τα τελευταία 15 χρόνια της επαγγελματικής της πορείας έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, Παιγνίων και Ενέργειας σε ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρίες. Είναι απόφοιτη του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, σε μεγάλα έργα ενοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού πληροφοριακών συστημάτων.