Αλεξάνδρα Ρέρρα

Αλεξάνδρα Ρέρρα

Team Lead Digital Channel Platforms, ERGO Ασφαλιστική

H Αλεξάνδρα είναι Team Leader στην ομάδα Digital Channel Platforms στην ERGO Ασφαλιστική. Η ομάδα έχει ως στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των ψηφιακών εργαλείων για τους συνεργάτες της ERGO.

Με πολυετή εμπειρία στο bancassurance και στις ομάδες έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναζητά συνεχώς την προστιθέμενη αξία στην ψηφιακή εμπειρία, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.