Νικόλαος Ρογκότης

Νικόλαος Ρογκότης

Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ΠΙΝΔΟΣ