Δημήτριος Γιάντσης

Δημήτριος Γιάντσης

Γενικός Διευθυντής Έργων, ΚτΠ M.Α.Ε.

Ο Δημήτρης Γιάντσης είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» (ΚτΠ Α.Ε.). Έχει στην αρμοδιότητά του τον αποτελεσματικό συντονισμό, την καθοδήγηση και την εποπτεία όλων των Διευθύνσεων και Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, που έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση έργων ICT και δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Προηγουμένως και επί σειρά ετών κατείχε τη θέση του Διευθυντή Υποστήριξης Υποδομών στην ΚτΠ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί με μερικά από τα πλέον εμβληματικά έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημοσίου, όπως το Rural Broadband, το Government Cloud (G-Cloud) και το Σύζευξις ΙΙ.

Διαθέτει 20ετή εργασιακή εμπειρία, στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής και της Διαχείρισης Έργων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, έχοντας διαχειριστεί σύνθετα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και έργα σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στο «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα», ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την WIND Hellas ως Μηχανικός Πληροφορικής.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Mobile, Personal and Satellite Communications του Πανεπιστημίου Westminster και απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πατρών στον κλάδο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επίσης είναι Certified Project Management Professional (PMPR) από 2008.