Γεώργιος Μπελής

Γεώργιος Μπελής

Senior Digital Transformation & IT Manager, Σ. Μεντεκίδης ΑΕ